ul.Powstańców Śl 163/6,
 53-138, Wrocław
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek  8:00  - 20:00 

Kodeks etyczny

Jako psychoterapeutka Gestalt kieruję się w swojej pracy Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Jest to organizacja, która zrzesza polskich psychoterapeutów Gestalt. PTPG jest przedstawicielem Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT) w Polsce. EAGT to nadrzędna organizacja europejska, która zajmuje się psychoterapią w modalności Gestalt.Więcej możesz dowiedzieć się na stronie:https://gestaltpolska.org.pl/pl/

Kodeks etyczny i psychoterapia on-line
W ramach naszych spotkań oferuję ci psychoterapię w gabinecie oraz psychoterapię on-line. Czy psychoterapia przez Internet jest skuteczna? Azy Barak i współpracownicy z Uniwersytetu w Hajfie (2008) przeprowadzili pierwszą meta-analizę badań w zakresie skuteczności psychoterapii on-line. Dokonali przeglądu 92 badań z udziałem łącznie 9764 klientów. Klienci stanowili reprezentatywną grupę pod względem wieku, płci, rasy i języka. Autorzy stwierdzili, że “terapia przez internet jest równie skuteczna, lub prawie tak samo skuteczna jak terapia twarzą w twarz.”. Dane znajdziesz na: On-line-psychotherapy-MetaAnalysisInterventionsBarak. Murphy i Parnass i wsp. (2009) w swoim badaniu “Satysfakcja Klienta i porównanie wyników terapii on-line i twarzą w twarz” nie stwierdzili istotnych różnic pomiędzy wynikami klientów uczetniczących w terapii on-line, a wynikami klientów terapii twarzą w twarz, mierzonych skalą GAF (GAF jest skalą subiektywnej oceny społecznego, psychologicznego oraz zawodowego funkcjonowania). Z wywiadów psychiatrycznych wynika, że telepsychiatria wydaje się być rzetelną formą terapii i zarówno pacjenci jak i lekarze wyrażają wysoki poziom zadowolenia z telepsychiatrii (Fruech, 2000).

Źródła:
Barak, A., Hen, L., Meyran, B. and Na’ama, S. (2008). “A Comprehensive Review and a Meta-Analysis of the Effectiveness of Internet-Based Psychotherapeutic Interventions.”

Journal of Technology in Human Services, Vol. 26 (2/4), 109 – 160.Dongier, M.; Templer, R., Lalinec-Michaud, M., Meuneir, D. “Telepsychiatry: Psychiatric consultation through two-way television: A controlled study”. Canadian Journal of Psychiatry 31: 32-34.

Frueh BC, Deitsch SE, Santos AB, et al. (2000) Procedural and methodological issues in telepsychiatry research and program development. Psychiatric Services, 51:1522–1527.

Murphy, L. M., Parnass, P., Hallett, R. H., & Mitchell, D. L. (in press). Client satisfaction and outcome comparisons of online and in-person counselling methods. British Journal of Social Work.

Wade, Shari L.; Carey, Joanne; Wolfe, Christopher R. An online family intervention to reduce parental distress following pediatric brain injury. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 74(3), Jun 2006.

Jesteś integralną całością złożoną z ciała, umysłu i duszy.
Realne wsparcie w psychoterapii obejmuje wszystkie te obszary ciebie.
Zapraszam do spotkania w gabinecie
lub spotkania on-line
Pon - Śr
17:00 - 21:00
Psychoterapia on-line
Wg ustaleń
Sob - Nd
Nieczynne
map-markerchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram